Как се развива жилищният пазар във водещите градове у нас през последните 3 години?

Как се развива жилищният пазар във водещите градове у нас през последните 3 години?
полезно / Интересно 24.11.2018 3238

Явлена съпоставя динамиката на пазарите в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора като процент на ръста или спада на броя сделки с имоти, броя сделки с ипотеки и средна цена на жилищна площ за деветмесечията на периода 2015-2018 г.

София

В столицата се очертава тенденция към намаляване на ръста както на цените, така и на сделките и ипотеките, пише Явлена. Според агенцията пазарът навлиза в нов етап на балансираност между търсене и предлагане. Поведението на купувачите се променя в посока на отлагане на покупка с цел подобряване на комплексните характеристики на търсеното жилище и възможности за преговори. Забавянето се отразява върху ползването на ипотечни кредити.

Пловдив

С привличането на чуждестранни инвестиции и изграждането на нови производствени мощности в индустриалните паркове около Пловдив активността на пазара в града през последните години е доста висока, пише Явлена. През разглеждания период агенцията отчита две отрицателни стойности – спад на средната цена на жилищна площ през 2015 г. и намаляване на реализираните сделки спрямо предходното деветмесечие през 2017 г.

Варна

Пазарът в града винаги е бил подвластен на интересите на купувачите на жилища, както и на функционирането на икономиката в града, се казва в анализа. С най-висок дял през разглеждания период е динамиката при реализираните сделки с привлечено финансиране, което е свързано с икономическата активност на населението, както и с наличието на чуждестранни купувачи.

През първото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. беше регистриран ръст на сделките от 10,81%, през второто с 6,53%, а през третото бум с покачване от 17,51%, което представлява най-високият ръст за всички областни градове. Общо във Варна за деветте месеца на 2018 г. се отчита ръст от 11,69% спрямо 2017 г., което е повече от сделките в другите разглеждани областни градове.

По отношение на динамиката в средната цена на жилищна площ пазарът е предвидим и балансиран, което от своя страна въздейства стимулиращо  върху другите два показателя – активността на купувачите и банковото финансиране, пише Явлена. Агенцията очаква пазарът в града да запази своята балансираност до края на настоящата година.

Бургас

През последните четири години икономиката на града се представя все по-добре, което влияе благотворно върху наблюдаваните показатели. Както във Варна, така и в Бургас ръстът на средната цена на жилищна площ е в приемливи граници, което, съчетано с икономическата активност на работещите, обяснява високия ръст и дял на реализираните сделки с ипотеки през разглеждания период. Ипотечният дял в покупко-продажбите е около 48%.

Деветмесечията на 2016 г. и 2018 г. са с понижение по отношение броя на сделките, предшестван от подобен положителен ръст през 2015 г. и 2017 г., което очертава запазване на нивата на броя сделки от 2014 г. Агенцията очаква запазване на динамиката на средната цена и спад в динамиката на броя сделки с ипотеки.

Стара Загора

Броят на сделките в града намалява за трета поредна година, а средната цена на жилищната площ е нараснала с близо 6% в последните две години, а през 2017 г. се е понижила с 0,18%. Според Явлена пазарът в Стара Загора е балансиран между търсене и предлагане и предсказуем в ценово отношение. До края на годината агенцията не очаква промени спрямо деветмесечието.

https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/kak-se-razviva-jilishtniiat-pazar-vyv-vodeshtite-gradove-u-nas-prez-poslednite-3-g-270798/?fbclid=IwAR0tFpN19nJ_7jEDXiXCyRL1ny0E9qAhiQ8tuPzxjOhfl4n-K_1e0K7uwEg

подобни статии

полезно / Интересно

Как се развива жилищният пазар във водещите градове у нас през последните 3 години?

 

Пазарът на жилищни имоти навлиза в етап на балансираност между търсене и предлагане и забавяне на ръста на средните цени на жилищна площ, пише агенцията за недвижими имоти Явлена в свой анализ.